Na jaře 2016 si připomínáme výročí dvou nejvýznamnějších havárií jaderných elektráren v dosavadní historii. Od katastrofy v ukrajinském Černobylu uběhne třicet let, reaktory v japonské Fukušimě byly zničeny před pěti roky. Dnes lze z časového odstupu hodnotit dopady uvedených katastrof i účinnost preventivních opatření, která byla v jejich důsledku přijata. Poučili se provozovatelé z minulých havárií dostatečně? Dosahují aktuální jaderné elektrárny vyhovující úrovně bezpečnosti? S jakými riziky je třeba počítat? A jak se problém bezpečnosti promítá do ekonomiky jaderné energetiky?

Cílem mezinárodní konference NEC 2016 „Jaderná energetika – drahý hazard“, je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat právě tyto ekonomické stránky jaderné energetiky, které podmiňují její budoucnost.

Aktuálně:

31. května 2016 – U příležitosti konference také vznikla Rezoluce za účelem zlepšit kulturu bezpečnosti jaderného průmyslu. Byla odeslána předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi a předsedovi Evropského parlamentu Martinovi Schulzovi.

18. dubna 2016 – Díky konferenci vzniklo i několik rozhovorů a článků. Z těch českých si můžete přečíst rozhovor s Ianem Farliem "Černobyl i třicet let po katastrofě stále zabíjí. Dopady tu budou další půl století, říká radiobiolog", článek "Nové číslo o Černobylu: až 40 tisíc mrtvých z ozáření" , rozhovor s Yvesem Marignacem "Sázka na jadernou renesanci Francouzům nevyšla" nebo rozhovor s Odou Becker "Teroristé můžou použít jaderný odpad jako zbraň, říká německá vědkyně".

24. března 2016 – Celkový počet lidí, kteří zemřeli nebo zemřou na nádorová onemocnění v důsledku havárie v Černobylu, je odhadován na 40 000. Výrazně vzrostl počet onemocnění způsobených genetickou poruchou u lidí narozených po havárii. Taková jsou základní zjištění studie britského radiobiologa Iana Fairlieho publikované ve studii TORCH 2016. Dr. Ian Fairlie, který je odborným konzultantem britské vlády, vystoupí s obsáhlou prezentací na Nuclear Energy Conference 2016.