Přehled aktuálních rizik jaderné energetiky [anglicky] – Emmerich Seidelberger, BOKU University, Wien

30 let poté: Zdravotní dopady z Černobylu [anglicky] – Dr. Ian Fairlie, expert na biologické účinky radiace


Audionahrávka úvodní části konference.

 

TEMATICKÝ BLOK I.
Aktuální rizika evropské jaderné energetiky

Rizika spojená s výskytem trhlinek v tlakových nádobách reaktorů v Belgii [anglicky] – Ilse Tweer, specialistka v oboru materiálového inženýrství

JE Mochovce 3. a 4. blok [slovensky] – Pavol Široký, Za matku Zem

Bezpečnostní rizika reaktorů 3. generace, případ francouzského reaktoru EPR [anglicky] – Yves Marignac, WISE Paris


Audionahrávka 1. tematického bloku.

 

TEMATICKÝ BLOK II.
Prevence rizik a odpovědnost za škody

Výsledky evropských zátěžových testů [německy] – Oda Becker, expertka v oboru jaderné bezpečnosti

Novelizovaná směrnice pro bezpečnost jaderných zařízení [anglicky] – Jan Jílek, DG Energy Evropské komise

Omezená odpovědnost za škodu způsobenou jadernou havárií, důvody a výzvy [anglicky] – Tobias Heldt, nezávislý konzultant v oblasti evropského práva


Audionahrávka 2. tematického bloku.

 

» Pozvánka ke stažení.